אודות

Buenos אנסמבל

כאשר בכל פעם, נוצרים חיבורים לא קונבנציונליים שנועדו לשפוך אור על החומר, אף יותר מהטקסט עצמו. למעשה, במרכז השפה הבימתית עומד הדוקומנט ובכל פרויקט נבחר מפתח אחר שבוחן אותו. כאמור, זאת באמצעות תנועה, מוסיקה, עבודה עם חלל מסוים או דימוי מרכזי. 

 

שיטת העבודה מבוססת על שיטות טריינינג וסדנאות חקירה, אשר באמצעותן מתחדד התהליך הדרמטורגי בחדר  החזרות ולא קודם לכן. תהליך החזרות מבוסס על דיאלוג פורה בין היוצרת המרכזית לפרפורמרים והיוצרים השותפים. זאת, על מנת להחיות את תהליך היצירה, לבסס את מקומו של השחקן כישות יוצרת (ולא רק מבצעת) ולקיים עבודת אנסמבל.  כך גם על הבמה כלל השחקנים פועלים כקבוצה ומקיימים יחסי תלות בין כל המבצעים. 

במדינה המושתתת על מהות הזיכרון, הארכיון והנצחת המורשת נדמה כי אין חומר תאטרוני מפרה יותר מהחומר הדוקומנטרי. זה המתעד רגעים קשים כגדולים בהיסטוריה, זה אשר שיכול לסלול מדיניות ציבורית וחברתית, זה אשר יגדיר זהות דתית ולעתים ישפיע יותר מכל על בניית העצמי שלנו. Buenos אנסמבל, מייסודה של היוצרת מאיה בואנוס, מתמקד בחקירת חומרים דוקומנטריים ועיבודם לבמה. מתוך הבנת כוחה של הבמה לשקף לנו את האמיתות השונות של חיינו. החומרים שהאנסמבל מתעסק בהם לקוחים מגרעין הדיון הציבורי בישראל, ממורשת התרבות והדת היהודית, על טקסיה השונים. אולם על פי בואנוס, כל חומר נבחר, לוקאלי ככל שיהיה, יכול לספר לנו סיפור אוניברסלי יותר, שכן בסופו של דבר משקפת הבמה את החברה האנושית באשר היא. תהליך העבודה של האנסמבל מבוסס על עבודת מעבדה המתמקדת בשלושה צירים מרכזיים: טקסט, מוסיקה ותנועה.